Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.

Souhlasím
 

Etický kodex

neděle, 25. května 2014, 12:58
 • Přispěvatel má právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však při tom neoprávněně zasahovat do práv třetích osob, např. poškozovat jejich dobré jméno nebo zasahovat do jejich soukromí.
 • Příspěvek nesmí zveřejňovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo takové, jejichž pravdivost si nemohl dostatečně ověřit, zvláště pokud by mohly poškodit jiné osoby nebo skupiny osob.
 • Pokud přispěvatel uveřejní chybnou nebo neúplnou informaci, je povinen uvést ji na pravou míru doplněním původního článku nebo zveřejněním článku nového.
 • Stejně tak je povinen uvést do svého článku odkaz na reakci dotčeného, pokud ten na portálu Malostranskadrbna.cz takovou reakci zveřejní. Odkaz do článku může vložit rovněž administrátor příspěvku.
 • Přispěvatel nese zodpovědnost za to, aby obsah jeho příspěvku nebyl v rozporu se zákony České republiky včetně zákona č.52/2009 Sb. z dubna 2009 - novela trestního zákona platí i pro blogery.
 • Přispěvatel nesmí propagovat ani vyjadřovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost vůči jednotlivcům či skupinám osob, obzvlášť pak vůči menšinám. Nesmí propagovat násilí a agresivitu jako prostředek řešení konfliktů.
 • Nepřípustné je rovněž systematické obtěžování, urážení nebo zesměšňování jiných přispěvatelů.
 • Pokud přispěvatel mění již uveřejněné články, vždy musí v textu ponechat i původní verzi a k ní doplnit opravu. Nesmí měnit texty tak, aby čtenáře uvedl v omyl o jejich původním znění. Výjimkou jsou opravy, které nemají vliv na smysl textu (např. opravy překlepů a gramatických chyb), které je možné vykonat i bez zachování původní verze. Přispěvatel bez dohody s redakcí portálu Malostranskadrbna.cz nesmí mazat již publikované texty.

Autorská práva a citování zdrojů

 • Publikováním textů v systému Malostranskadrbna.cz, dává autor souhlas se zveřejněním těchto textů nebo jejich částí na internetové stránce Malostranskadrbna.cz. Za zveřejnění textů na portálu Malostranskadrbna.cz přispěvateli nepřísluší honorář, pokud provozovatel v konkrétním případě nerozhodne jinak. Vyplacení honoráře je podmíněno poskytnutím osobních údajů nutných k zúčtování výplaty ve smyslu zákona. Autorská práva k textům náleží přispěvateli. Pokud jeho texty publikované na portálu Malostranskadrbna.cz převezme bez jeho vědomí jiné médium, musí do jednání s ním o případném honoráři či stažení článku z tohoto jiného média vstoupit přispěvatel, nikoli Malostranskadrbna.cz. Přispěvatel však může požádat redakci, aby ho v jednání se subjektem, který bez jeho vědomí zveřejnil obsah jeho příspěvku, zastupovala.
 • Přispěvatel může ve svém příspěvku zveřejňovat své texty publikované v jiných médiích, pokud má jejich svolení (je-li v konkrétním případě třeba) a pokud pod článkem zmíní, odkud text pochází. Většina článků by však měla být psána původně pro portál Malostranskadrbna.cz. Články, které autor nejprve publikoval jinde, nebudou povětšině vybírány na titulní stranu Malostranskadrbna.cz.
 • Publikuje-li přispěvatel svůj text původně napsaný pro portál Malostranskadrbna.cz v jiném médiu, je povinen o tom informovat redakci Malostranskadrbna.cz.V případě, že si redakce nepřeje, aby jméno Malostranskadrbna.cz bylo s tímto jiným médiem spojováno, vyhrazuje si právo vyjádřit s touto publikací nesouhlas, v krajním případě může autorovi příspěvek na Malostranskadrbna.cz zrušit.
 • Přispěvatel nesmí uveřejnit pod vlastním jménem cizí text nebo jeho část. To platí i pro texty, jejichž autor není znám - například ty, které dostal e-mailem.
 • Cizí text lze v článku použít pouze v rámci citace v souladu s autorským zákonem, tedy zejména tehdy, pokud souvisí s obsahem článku, netvoří-li však větší část textu tohoto článku. Přitom je nezbytné uvést zdroj textu a jeho autora, je-li znám. Není možné přetisknout například prohlášení či jiné sdělení někoho jiného (osoby, hnutí, politické strany apod.) jako hlavní či dokonce jediný obsah článku.
 • Přispěvatel je povinen uvádět zdroje svých informací, zejména pokud jimi jsou jiná média.
 • Přispěvatel nesmí používat ve svých textech obrázky z jiných internetových stránek, pokud mu držitel autorských práv neudělil souhlas na jejich použití (ať už osobně nebo v pravidlech stanovujících podmínky přebírání jeho děl). Ve všech případech je přispěvatel povinen uvést zdroj, odkud obrázek pochází.
 • Přispěvatel může pro svoje příspěvky publikované na Malostranskadrbna.cz používat fotografie Malostranskadrbna.cz, rovněž tak agenturní snímky, pokud jsou stažené ze stránek Malostranskadrbna.cz. Vždy je povinen uvést zdroj (foto: Malostranskadrbna.cz). Fotografie smí přispěvatel použít jen ve svém příspěvku na Malostranskadrbna.cz, nikde jinde. Pokud text použije i na jiných stránkách, musí takové fotografie z článku odstranit. Pokud někdo jiný požádá o převzetí příspěvku s fotografií z Malostranskadrbna.cz, může text převzít jen bez fotografie. Přispěvatelé nesmí fotografie nijak sami upravovat, dokreslovat, překreslovat apod. a nesmí je používat k mystifikacím.

Titulní strana www.malostranskadrbna.cz

 • Provozovatel poskytuje přispěvateli prostor na publikování textů na Malostranskadrbna.cz a technickou podporu.
 • Přispěvatel nemá automatický nárok na publikování článků na hlavní straně portálu Malostranskadrbna.cz. Provozovatel nemusí udávat důvod, proč jeden článek vyjde na hlavní (titulní) straně, a jiný nikoli. Provozovatel může také rozhodnout o tom, že se na titulní straně nebude zobrazovat žádný z textů konkrétního přispěvatele.

Zakázané články

 • texty, jejichž zařazení na titulní stranu portálu Malostranskadrbna.cz je zakázané, jsou především:
 • texty obsahující vulgarismy (zvláště v titulku a perexu), pokud není vulgarismus ojedinělý a nevyhnutelný pro celistvost textu (o přípustnosti v případě sporu rozhodnou administrátoři)
 • lascivní, vyzývavé či erotické texty nebo obrázky (zejména v perexu), které by mohly ohrozit mravní vývoj mládeže nebo jsou z jiného důvodu nevhodné pro mládež do 18 let (např. obscénnosti, pornografie, explicitní popisy sexuálních technik, odkazy na pornografické stránky apod.). Nepřípustné je také jakékoli zobrazování genitálií v tomto smyslu
 • texty nebo obrázky, které nepřiměřeným způsobem zobrazují či propagují násilí
 • texty nebo obrázky, které obsahují urážky konkrétních osob
 • texty nebo obrázky, které propagují užívání drog
 • texty nebo obrázky, jejichž autorem není sám přispěvatel, zvláště když je dostal e-mailem nebo získal z jiné webové stránky (včetně vtipů a petic - vlastní petice pak lze zveřejnit pouze po dohodě s redakcí)
 • velmi krátké texty s malou informační hodnotou, které se svým obsahem i rozsahem hodí spíše do diskuse pod článkem s podobným tématem. Jako příspěvek však neobstojí a budou bez upozornění stahovány.
 • články bez perexu (text popisující několika větami obsah článku)
 • texty, které mají v perexu nebo titulku grafické prvky, jejichž cílem je nepřiměřeně přitáhnout pozornost na článek (např. titulek VELKÝMI PÍSMENY, speciální >>znaky<< v titulku, texty jinou barvou atd.)
 • texty, u nichž autor zakázal diskusi poté, co do ní již přibyl první příspěvek
 • tiskové zprávy a prezentační materiály všeho druhu - osob i firem
 • propagační texty politických stran, politiků nebo jejich příznivců včetně textů vyzývajících ke zvolení konkrétního politického subjektu
 • texty propagující finanční sbírku
 • texty s titulky, jejichž cílem je přilákat oklamáním čtenářů jejich pozornost (titulky, které přímo nesouvisí s textem)
 • na titulní stranu nepatří například úvahy o jiných přispěvatelích a úrovni jejich textů, stížnosti na diskutující, oznámení o tom, že přispěvatel končí s psaním, interní debata týkající se výhradně portálu Malostranskadrbna.cz a podobně. (Příspěvek reagující na téma, jež nastolil ve svém článku jiný přispěvatel, je naopak žádoucí, a na titulní stranu patří)
 • články, jejichž hlavním cílem je systematické obtěžování, urážení nebo zesměšňování jiných přispěvatelů
 • blogy sloužící k politické agitaci
 • vzkazy, pozdravy či blahopřání jednotlivým osobám, ať už vašim známým, diskutujícím, jiným přispěvatelům nebo administrátorům
 • opravy, doplňky a vysvětlení k vašim předchozím článkům, pokud zjevně nepřinášejí nové užitečné informace
 • "experimenty", "žerty" a "průzkumy" typu "chtěl jsem vyzkoušet, kolik lidí klikne na takový titulek" nebo "chtěl jsem vyzkoušet, kolik lidí naletí, uvěří..." apod.
 • na titulní stranu nepatří také články týkající se provozu portálu.

Četnost publikování článků

 • Přispěvatel nesmí na titulní stranu portálu Malostranskadrbna.cz umístit více než 2 články během 24 hodin, přičemž mezi nimi musí být odstup alespoň 60 minut. Na svém osobním blogu může zveřejnit článků libovolný počet.

Stahování článků

 • Článek, který porušuje kodex, administrátoři bez upozornění stáhnou z hlavní strany portálu, v odůvodněných případech ho mohou znepřístupnit docela. V systému v takovém případě článek zůstane zachován, nebude však přístupný čtenářské veřejnosti.
 • V případě, že administrátoři portálu stáhnou článek na osobní příspěvek autora či ho zcela stáhnou z Malostranskadrbna.cz, přispěvatel tuto skutečnost musí respektovat a nesmí článek zařadit (například jako nový článek) zpět na původní místo bez dohody s redakcí. V případě opakovaného pokusu přispěvatele o zařazení staženého textu na titulní stranu mohou administrátoři zakázat přispěvateli další publikování jakýchkoli textů na hlavní straně portálu Malostranskadrbna.cz na stanovenou dobu, nebo i neomezeně.
 • V případě, že administrátoři při stažení článku vyzvou autora k opravě konkrétních částí, které jsou v rozporu s kodexem, může si přispěvatel článek po opravě vrátit zpět na původní umístění. Nesmí však přitom změnit datum a čas publikování. Proto je dobré si kodex čas od času přečíst znovu, potažmo při pochybnostech učinit před zveřejněním článku dotaz na administrátory portálu. Zejména u začínajících autorů však lze po dohodě s redakcí učinit výjimku.
 • Přispěvatel může vydaný článek deaktivovat pouze během prvních třiceti minut po aktivaci. Poté systém možnost smazat článek znemožní. Článek pak mohou deaktivovat pouze administrátoři portálu, pokud bude mít přispěvatel ke smazání závažný důvod.

Reklama na příspěvku

 • Je zcela nepřípustné, aby pod hlavičkou osobního příspěvku přispěvatel či jakýkoli podnikatelský subjekt propagoval svoji činnost, služby nebo produkty, ať už jsou komerčního charakteru či nikoli. Totéž se týká politické reklamy.
 • Je zcela nepřípustné zřizování fiktivních příspěvků, jejichž primárním cílem je propagace produktů či služeb jakéhokoli podnikatelského subjektu. Totéž platí pro politické subjekty.
 • Na portálu www.malostranskadrbna.cz nelze zveřejňovat reklamu či pozvánky na konkrétní akce, a to ani v případě příspěvků propagujících dobročinné neziskové aktivity jakýchkoli subjektů, v jejich případě však lze po předchozí dohodě s redakcí učinit výjimku.
 • Přispěvatel nesmí v příspěvku propagovat vlastní nebo cizí komerční aktivity způsobem, který by mohl být považován za skrytou reklamu. S tím souvisí i to, že v článcích nesmějí být aktivní internetové odkazy na stránky komerčních subjektů.
 • Přispěvatel nesmí prodávat na svém příspěvku reklamu bez výslovného písemného povolení provozovatele. Tento zákaz platí i pro barterovou reklamu.
 • Redakce si vyhrazuje právo články obsahující reklamu bez upozornění přesunout z hlavní strany přispěvatele na osobní příspěvek autora.

Řádková inzerce

 • Řádková inzerce slouží výhradně pro nekomerční subjekty. Jakékoliv využití řádkové inzerce pro komerční účely bude bez vyzvání autora ihned smazáno.

Vztah přispěvatele a provozovatele příspěvků

 • Přispěvatel rovněž při registraci uvede aspoň krátkou pravdivou informaci o sobě, včetně uvedení funkčního kontaktu (mobilní telefon a e-mail). Tyto kontakty jsou neveřejné a slouží pouze pro potřebu kontaktu redakce s přispěvatelem. Redakce tyto údaje zásadně nepředá třetím osobám.
 • Uvedené údaje přispěvatel poskytne provozovateli při registraci příspěvku. Účelem je to, aby se na portál Malostranskadrbna.cz mohly registrovat pouze reálné osoby, s nimiž může provozovatel v případě potřeby navázat kontakt.
 • Pokud přispěvatel později údaje o své osobě smaže nebo změní na nepravdivé nebo odporující Kodexu portálu, může to být důvodem ke zrušení příspěvku.
 • Pokud by působení na portálu Malostranskadrbna.cz mohlo autora ohrozit v jeho profesním nebo osobním životě, lze navíc na blozích Malostranskadrbna.cz vystupovat pod pseudonymem - za podmínky, že redakce portálu Malostranskadrbna.cz zná skutečnou totožnost autora a kontakt na něj.
 • Mezi provozovatelem a přispěvatelem nevzniká pracovněprávní vztah. Názory vyjádřené v příspěvku nemusejí být v souladu s postojem provozovatele či redakce portálu Malostranskadrbna.cz a není možno je považovat za názory provozovatele.
 • Přispěvatel nemá právo vydávat se za redaktora serveru Malostranskadrbna.cz ani za zaměstnance společnosti TRIMA CB s.r.o.
 • V případě, že by aktivity přispěvatele byly dlouhodobě v rozporu se zájmy provozovatele (například dlouhodobým porušováním kodexu Malostranskadrbna.cz), má provozovatel právo upozornit na tuto skutečnost přispěvatele a v případě opakovaného výskytu nežádoucích textů jeho příspěvky smazat nebo mu zakázat další publikování na blozích Malostranskadrbna.cz.
 • Tímto není dotčeno právo přispěvatele na svobodné vyjadřování názorů a provozovatel přistoupí k tomuto kroku jen ve výjimečném případě.
 • Pokud chce přispěvatel zrušit svůj příspěvek, požádá o to písemně provozovatele zastoupeného administrátory.
 • Pokud chce přispěvatel, aby mu příspěvek spravoval někdo jiný, měl by o tomto záměru upozornit administrátory portálu. Tato možnost připadá v úvahu například u lidí s handicapem, u lidí, kteří nemají přístup k internetu, u lidí, pro něž například vzhledem k věku již pro ně není aktuální naučit se pracovat s internetem a podobně.

Diskuse pod články

 • Je právem přispěvatele nepovolit pod svými články diskusi, a to podle vlastního uvážení - nikoli však už po zveřejnění článku. V odůvodněných případech ale lze diskusi zrušit po dohodě s administrátory i po zveřejnění článku.
 • Přispěvatel má právo požádat redakci o smazání hanlivých, urážlivých či nepravdivých diskusních příspěvků. Rozhodnutí o smazání či ponechání příspěvku však náleží redakci.
 • Každý přispěvatel má právo svobodně diskutovat na jakékoli téma ve vnitřní diskusi mezi přispěvateli, pokud při tom bude dodržovat pravidla slušného chování. Přispěvatel, který ani na opakované výzvy nepřestane urážet ostatní diskutující, může být příspěvek na Malostranskadrbna.cz zrušen.


Zpracování osobních údajů TRIMA CB, s.r.o., se sídlem Gen.Svobody, 370 01 České Budějovice, IČ:26081890, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Českých Budějovicích, oddíl , vložka č. , jakožto provozovatel služby informační společnosti zpracovává osobní údaje přispěvatelů a diskutérů, jmenovitě identifikační údaje, které uvedení sami poskytli při registraci do služby, a to za účelem uvedeným v ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů; tedy za účelem ochrany práv TRIMA CB, s.r.o. v případě porušení kodexu přispěvatele či diskutéra nebo platných právních předpisů těmito osobami.

TRIMA CB, s.r.o. tímto informuje přispěvatele i diskutéry o jejich právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že mají přispěvatelé a diskutující právo při porušení citovaného zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona.

Pro zpracování osobních údajů platí Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb společnosti TRIMA CB, s.r.o.

Komentáře

 

Napište nám

Nejčtenější

 • Drbna zasypala Pavla Fischera a Mirka...

 • GLOSA: Volit rozumem, srdcem nebo nevolit...

 • FOTOGALERIE: Zeman a aktivistka. To nejlepší...

 • KOMENTÁŘ: V prvním kole prezidentských voleb...

 
 

O čem píšou další Drbny

SOUTĚŽ: Motor hostí Litoměřice. Povinností jsou tři body

Poslední čtvrtinu WSM ligy zahájí hokejisté ČEZ Motor České Budějovice na domácím ledě. Dnes od...

Budějcká Drbna

Na silnicích jižní Moravy byla vyhlášena kalamita. Dálnici...

Dálnice D1 v okolí Brna ve směru na Prahu je kvůli sérii nehod neprůjezdná, D2 ve směru na...

Brněnská Drbna

Do Liberce přijede debatovat manželka Jiřího Drahoše. Jak...

Knihkupectví Fryč si připravilo pro Liberečany zajímavou debatu. Přijďte poznat starosti a radosti...

Liberecká Drbna

Šumperská nemocnice letos nakoupí přístroje za téměř 84...

Nemocnice Šumperk letos nakoupí 322 nových přístrojů v celkové ceně téměř 84 miliónů korun....

Olomoucká Drbna

Analýza prvního kola prezidentských voleb

Prvního kola voleb se zúčastnilo jen o trochu více lidí než v prezidentských volbách před pěti...

Jihlavská Drbna