pátek 22. října 2021 Sabina

Čtete text rubriky Blogy a komentáře. Jedná se názor autora, který se nemusí shodovat s postojem redakce.

Velký krok zpět pro Evropu. Dá se vzpoura proti „eko“ a „rovnosti“ odvrátit?

Evropa pomalu procitá z koronavirové krize a v novinových titulcích i internetových diskusích se začíná objevovat myšlenka, že se její voliči brzy vzbouří proti ekologii. A nejenom proti ní. Není to nic negativního, nic neočekávatelného a vlastně ani nic zlého. Zda to nastane, ukáže čas.

Autorem textu je firemní sociolog Vojtěch Bednář. Specializuje se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Učí manažery na všech úrovních pracovat s lidmi tak aby firmu vnímali jako součást svého života. Více na koment.cz.

Jedním z tradičních postulátů o fungování lidské společnosti je, že její chování má tendenci fungovat v uzavřených, opakujících se cyklech, a dále, že v okamžiku, kdy nastane zásadnější problém nebo krize, se společnost vrací do výchozího stavu daného základními potřebami jednotlivců.

Zní to jako suchá teorie bez vlivu na skutečný život, ale realita je mnohem veselejší. Posledních deset let zažívala Evropa nebývalý úspěch, růst a blahobyt. V tomto blahobytu a bohatství lidé zapomněli na to, že mohou mít obavy nebo dokonce hlad, a tak měli prostor věnovat se otázkám, které by pro ně jinak nebyly podstatné.

Vím, že za to asi sklidím značnou kritiku, ale těmito otázkami bylo klima (nemám namysli ochranu přírody jako povinnost každého jednotlivce i společnosti), a dále potřeba zrovnoprávnění různých menšin; kulturních, sexuálních, behaviorálních i dalších. Protože lidé byli spokojeni, začali svou nadbytečnou energii věnovat těmto tématům a Evropská unie z nich udělala středobod své politiky. Zdálo se… a jsou místa, kde se zdá stále, že to nejdůležitější, čím může EU světu i sobě přispět, bude odstranění spalovacích motorů a zavedení sňatku pro všechny.  Této politice velmi ráda a hlasitě přitakala také mainstreamová média, z různých důvodů, a každý, kdo se proti ní jakkoli vymezil, byl za extrémistu.

Časy se ale mění. Již před příchodem pandemie se v ekonomických kruzích vedly diskuse o možné krizi. Co nebylo jasné, byla její příčina, protože žádná zjevná prostě nebyla vidět. Pak přišel virus, který prakticky zmrazil ekonomiku a stál astronomické prostředky ze státních rozpočtů. Nevyhnutelným důsledkem toho je nyní rostoucí inflace a byť oficiální předpovědi vývoje jsou stále pozitivní, neoficiálně víme, že realita je temnější.

Je to vidět. Stoupají spotřebitelské ceny. Vlastní bydlení je prakticky nedostupné. Vláda, přinejmenším ta česká, ale v EU není výjimkou, se pokouší pacifikovat své klíčové voliče tím, že jim zvyšuje dávky a důchody, ale společnost je krůček od nespokojenosti, kterou ukáže ve volbách i po nich. Lidé budou chtít zpět své jistoty a bezpečí. Budou je chtít po politicích a příčinu stavu, který jim nevyhovuje, uvidí nejen v koronaviru a v neschopnosti svých zástupců, ale v tom, že Evropa zvolila a mediálně „tlačí“ témata, která je nezajímají. Nezajímají proto, že je pálí věci důležitější.

Myslím si, a nejsem s tímto názorem sám, že nás čeká „velký krok zpět“. Ústup, ať už dobrovolný, nebo vynucený od „nepřekročitelných“ limitů. Konec vynucovaného snižování emisí CO2, na které má v kontextu Asie a Afriky EU mizivý vliv, konec vynucované elektromobility, ale nejen to. Konec protežování okrajových společenských či sexuálních skupin, konec prohlašování extrémů za normu, konec snu o „radosti v různorodosti“. To vše z jednoduchého důvodu. Ne proto, že by lidé byli zlí nebo nepřejícní, ale proto, že tváří v tvář nejistotě a nepohodlí nevidí jediný důvod, proč podporovat věci, které jim fakticky ubližují jen pro zájem vyššího dobra.

Tento krok se neobejde bez obětí. Mnoho zklamaných, kteří prosazovali věci, jimž skutečně věřili, mnoho takových, kteří během týdne nebo ještě kratší doby přijdou o svou důležitost, mnoho těch, kteří zjistí, že mnohaletá práce přišla vniveč. Takto je to pokaždé, když se změní společenské paradigma, ale základním vodítkem jeho stavby a změny není vyšší zájem, ale základní potřeby lidí.

Dá se vzpoura proti „eko“ a „rovnosti“ odvrátit? Ano. Vlády by nejen v ČR, ale po Evropě musely najít způsob, jak uspokojit, a to rychle, majoritu svých obyvatel. Jak jim vrátit jistotu, vizi prosperity a především životní úroveň, na kterou si zvykli a kterou vyžadují.  V opačném případě si je vynutí sami.

Hezký den.

Hodnocení článku je 96 %. Ohodnoť článek i Ty!

Autoři

Štítky komentář, ekologie, Vojtěch Bednář, Evropa, EU

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Karel Janyška

JEN VĚDA NÁM MŮŽE ŘÍCI, CO SI MÁME MYSLET.

Takové tvrzení je ale drzé, co ? Většina lidí odpoví na takovou otázku, ano, je. Zorientovaní však, tedy znalci kompozitivní teorie, takto nejvyššího vědeckého popisu a výkladu lidského světa, kteří vědí o čem je řeč, řeknou - není. Je totiž pravdivé. O co tedy jde ?

Lidský svět, tedy svět lidí, takto jen terminologická analogie třeba světu koní, tedy koňskému světu, vyrostl samovolně bez zásahu jakékoliv myslící řídící autority, zejména z účinkú z obchodu. Motorem jeho vývoje byla nekoordinovaná aktivita jednotlivců, ne jejich záměry. Kdepak by na to naši prapředkové, ale také naši předkové a my, kde bychom na to vzali rozumovou a inteligenční výbavu a kapacitu ? Ty jsou produktem vývoje, ne jejími autory. A lidský svět je tak složitý a řízený tak složitými spontánními mechanismy, zejména jeho vnitřním spontánním řádem, který ho uspořádává, reguluje a zachovává, že je zcela absurdní si myslet, že tomu všemu, velíme my, lidé.

Lidská mysl, lidský rozum a inteligence se vyvíjely v čase a v prostoru souběžně s vývojem lidského světa a je jasné, že se staly také zdrojem poznávání a také teoretického vědění o všem, co lidi obklopovalo. A to vždy jen na úrovni doby, kterou bychom zpětně posuzovali. Dokonce můžeme říci, že staří mudrcové na tom byli podstatně hůře, než my, přesto, že jejich výroky uctíváme dodnes, jakoby by to byly výroky Bohů. Mnohdy jsou však neúplné, zavádějící nebo zcela nepravdivé.

Pozorováním světa a souběžným vývojem výše jmenovaných nástrojů vědění vznikla věda. Tedy systematické zkoumání toho, co je kolem nás a co potřebujeme vědět pro vývoj ještě efektivnější. To je motor vědeckého zkoumání, ne vědění pro vědění, které by nebylo použito v reálném světě a pro užitek těch, kteří takovou činnost kdykoliv tak nebo tak financovali. Věda není pro zábavu, věda byla vždy pro užitek. Systematické vědecké bádání nejen, že posunovalo a posunuje lidstvo vpřed po technické stránce, ale také zjišťuje, a nic jiného a nikdo jiný to nedělá, než vědci, kde by se také vzal, na jakých principech vyrostl a stojí lidský svět a jak vzniklo úplně všechno, tedy také samotný nástroj zkoumání - lidská mysl. Lidská mysl je tedy vědou použita i jako nástroj ke zkoumání sebe sama.

Vraťme se však k nadpisu, tedy k tématu článku. Jak souvisí jeho provokativní obsah s tím, co píši ? Zcela zásadně. Vždyť to, co věda předložila lidstvu k jeho vzdělávání není ničím jiným, než jediným skutečným a prověřeným věděním, i když i samotná věda se vyvíjí a jejím skutečným posláním je vyvracení hypotéz a teorií. Do doby, než jsou vyvráceny, jsou považovány za obecně platné. Kdyby takový vědecký postup neexistoval, nebylo by ani vědeckého pokroku, tedy vyššího a vyššího vědění. Z toho také samozřejmě vyplývá, že ne všechno, co lidi vědou nazvou jí také je. Viz marxismus, který nebylo možné v době jeho vzniku vyvrátit prostě proto, že se zdálo, že když vyhovuje lidským primitivním instiktům a naivním představám, že platný být musí. Tehdy chybělo to, co víme dnes. Lidský svět je neodvolatelně spontánním řádem. Marxova teorie byla tedy vědou, kompozitivní teorií, vyvrácena.

Ano, bylo potrzeno znovu sdělení v nadpisu. Jen věda nám může říci, co si máme myslet. A to obě její základní větve. Tedy přírodní i společenská. Vždyť ze závěrů prvně jmenované jsou děti a studenti všech věkových kategorií zkoušeni až do konce života. 1+1=2. I to je vědecký závěr. A miliony dalších. Nikdo se nad tím nepozastavuje.

Je skutečně tristní, že výsledky relevantní vědy společenské, tedy kompozitivní teorie, do škol zatím nepronikly. Platí totiž pro ně totéž, co v případě 1+1=2... Dzp.

pátek, 24. září 2021, 18:43

Jana Surmanová

Dobře napsáno

úterý, 21. září 2021, 20:16

Albi English

Tak realita je taková, že většinová společnost až na pár aktivistů má LGBT tématiky již celkem plné zuby. Ta mediální masáž celé věci poměrně dost škodí a dělá tomu doslova medvědí službu. A aktuálně lidé opravdu chtějí řešit jiná témata, která se jich dotýkají. Lidé mají problém s bydlením, ceny všeho rostou, ceny energií porostou. A třeba zrovna ta elektromobilita lidem moc nadějí na lepší budoucnost zrovna nedává. Vize doby, kdy automobily budou dostupné pouze pro vysokopříjmové skupiny v zemi, kde automobilový průmysl tvoří velkou část HDP a zaměstnává obrovské masy lidí ... to opravdu nevytváří skvělé ekonomické vyhlídky. Stejně tak problematická energetika v zemi, která je naprosto ideální pro jádro, ale raději vyhodí během 20 let skoro 900 miliard na podporu OZE. 900 miliard na podporu něčeho, co během 20 let pokryje naši spotřebu energie asi ze 4%. Zatímco za stejný obnos se daly postavit možná i 4 reaktory v Temelíně a Dukovanech ... reaktory, které by za stejnou částku pokryly 50% naší spotřeby na 50, možná více let. A představa, že zachráníme svět, když plast nahradíme papírem, zatímco reálný problém je v Asii, kde to budou dál lifrovat do moře, protože nějakému ekologovi se nelíbila možnost to spálit a získat tak alespoň energii a teplo. Stejnému ekologovi, který se rozhodl plasty recyklovat na oblečení, které když se vypere, tak vypustí obrovské množství mikroplastů do odpadních vod, které nyní zamořují i naše vodní toky ... opět, protože spálit je by přece bylo neekologické. Čili podobné "hrdinské" ekologické aktivity by opravdu mohly skončit, ideálně s nesmyslnými plány na elektromobilitu. Příroda sama ukazuje, že na uložení energie jsou ideální uhlovodíky a ne lithium. Bylo by tedy fajn se zabývat syntetickými palivy, čistou energií dle možností jednotlivých regionů v EU a především to chce se na změnu klimatu připravit. Protože pokoušet se s ní bojovat je nesmysl. Ta změna přijde ať chceme nebo ne. Protože klima se na této planetě měnilo vždy. Nyní díky nám o něco rychleji. Tedy chce to v lidech vyvolat osobní odpovědnost v oblasti ekologie, ale zachovat jim vizi ekonomicky silné společnosti. A tu teď tedy rozhodně v EU nevidí.

úterý, 21. září 2021, 11:03

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.