sobota 19. září 2020 Zita

Opencard jako nechtěné dítě, ale nadějné a nadané

Přinášíme vám Opencard tentokrát z pohledu EMONEY GROUP, kde jsme vyzpovídali mluvčího Martina Opatrného, který osobně vnímá Opencard jako takové velmi nadějné a inteligentní, leč nechtěné dítě, o jehož výchovu se pořádně nikdo nestará.

Taktéž se dozvíte, že hlavní město Praha a Dopravní podnik již dluží EMONEY GROUP kolem 130 miliónů korun a také můžete porovnat jak si stojí některé karty jinde.

Jaké vidíte hlavní nevýhody a výhody při převzetí systému Prahou?

Krátkodobé převzetí správy systému Opencard Prahou bylo zbrklé a neuvážené. Ostatně velmi brzy se projevilo to, co metropole dobře věděla, a sice, že Opencard poběží bez problémů pouze s naší podporou. V materiálu, který dostali pražští zastupitelé v květnu, se výslovně uvádí: „Bez této podpory ze strany EMS (pozn. red. EMS je zkratka pro společnost eMoneyServices, s.r.o., jakožto součást mezinárodní skupiny EMONEY GROUP) nelze dál systém provozovat bez rizika výpadku služeb, jelikož servisní podpora pro provoz Opencard je klíčová.“ Proč tedy Praha tak unáhleně zasáhla do správy systému, zůstává otázkou. Nicméně po tomto krátkodobém problému systém nadále podporujeme, takže vše běží a poběží, jak má.

Jak se Vám prozatím za EMS vyjednává s primátorem Tomášem Hudečkem, který se netají tím, že o Opencard chce tvrdě vyjednávat?

Často bývá, že na jedné straně máte mediální prohlášení, na té druhé pak realitu. Vyjednávat se musí především konstruktivně. Systém Opencard využívá 11 % všech obyvatel Česka a spravuje zhruba 2 miliardy korun. To je příliš vážná věc na to, aby podléhala unáhleným rozhodnutím. Bohužel v současné době máme pocit, že existují jednotlivci a firmy, kteří pochopili současnou situaci s Opencard jako příležitost k prosazení svých vlastních „krizových“ řešení a hlavně obchodních zájmů. Uměle se snaží stran Opencard vyvolávat dojem krize a tím tlačit na město. Pevně věřím, že představitelé Prahy se budou soustředit na racionální řešení stávající situace a nebudou podléhat takovýmto mafiánsko-lobbistickým aktivitám.

Vznikají spekulace, zda můžete Opencard prostě ze dne na den zablokovat.
Je to možné? A je nějaká reálná situace, která by mohla nastat, abyste vy k tomuto kroku přistoupili?

Dlouhodobě deklarujeme, že chceme najít konstruktivní, nikoliv destruktivní řešení. Systém konti-nuálně podporujeme a to i přes to, že tato spolupráce opět není smluvně zajištěna. Opakuje se tak situace z roku 2011. Žádná omezení v rámci systému dělat nechceme. Pokud ale někdo bude po-rušovat naše práva např. neoprávněnými zásahy do Opencard, jsme připraveni podniknout přísluš-né kroky.

V nedávné době soud vydal předběžné opatření o tom, že EMS nesmí nijak omezit funkčnost a provoz Opencard. Platí to na celý systém?

Jedná se o předběžné opatření na základě podnětu Dopravního podniku hlavního města Prahy. Jde tedy pouze o funkci elektronické tramvajenky. S dopravním podnikem navíc máme platnou smlouvu až do konce roku a jak už jsem uvedl, nic jsme se omezovat nechystali. V praxi tedy toto opatření nic nemění.

Za jakých aktuálních podmínek byste nyní byli ochotni předat vlastnictví práv k Opencard někomu jinému?

Nejsme ochotni to předat nikomu. Jedinou cestou je pouze odprodej. ☺ Systém pražských karet je jeden z největších svého druhu ve střední a východní Evropě. Opencard má velký komerční potenciál a to si uvědomují i zahraniční investoři a klíčoví hráči na poli kartových systémů. Společ-nost EMONEY GROUP nepreferuje prodej Opencard. O odkup nás požádala Praha. Pokud se domluvíme na oboustranně rozumných podmínkách, pak se prodej může uskutečnit.

Je pro vás ve hře i někdo kdo by vám připadal rozumnější než Praha?
(např. jiná společnost)

V zahraničí má Opencard daleko lepší pověst než u nás. To platí především v rámci odborné ve-řejnosti. Systém je celosvětově jeden z nejlépe zabezpečených, funguje na modernějších čipech než třeba londýnská Oystercard a má značný potenciál pro svůj rozvoj. Toto vše si uvědomují i firmy, které v tomto segmentu podnikají. Došlo v tomto směru k různým jednáním s některými společnostmi, ale my ctíme seriózní přístup ke klientům, tedy hlavnímu městu Praze.

Jak hodnotíte možné nahrazení Opencard platebními kartami?

Platební karty Opencard nikdy plnohodnotně nahradit nemohou. Je možné je maximálně využít pro MHD, i to ale s sebou nese různá úskalí – například slevy pro studenty či seniory, flexibilní přerušení kuponů a další. Navíc by muselo ze strany Prahy dojít k velkým investicím do současné infrastruktury Opencard, celé to změnit a to je náklad, který by banky nehradily. Město by navíc potom bylo zcela závislé na bankách, jako je tomu v případě Bratislavy. Doplatili by na to i uživatelé, kteří by museli bankám platit nejrůznější další a další poplatky. Nahradit dopravní kartu platební zkoušeli v Liberci. Pro nezájem veřejnosti ale od tohoto nápadu upustili. Podle nedávného průzkumu PPM Factum tři čtvrtiny Pražanů (75 %) nechtějí bankovní karty pro cestování pražskou hromadnou dopravou.

V nedávné době jste podávali stížnost k Evropské komisi týkající se narušení hospodářské soutěže v souvislosti s tím, že Praha oslovila plzeňský dopravní podnik a České dráhy ohledně budoucí spolupráce. Co vás k tomu vedlo?

Ono to bylo spíše obráceně, tedy že Plzeň a dráhy oslovily Prahu, protože vycítili příležitost dostat se k velmi lukrativní zakázce. Na Evropskou komisi jsme se obrátili, protože se důvodně domníváme, že se jedná o nedovolenou podporu a vámi zmíněné narušení hospodářské soutěže. EMONEY GROUP tento krok učinila na základě závěrů nezávislého znaleckého posudku. Oba subjekty totiž využívají veřejné prostředky, kterými mimo jiné financují vývoj a provoz vlastních řešení kartových odbavovacích systémů. Ty nyní v rozporu s eurounijním právem nabízejí Praze místo Opencard.

Vnímáte jako ohrožující i zahájené vyjednávání s Českou poštou a akciovou společností XT-Card?

Česká pošta nabízí pouze svou distribuční síť, což může být poměrně dobrý nápad. Opencard by rozšíření kontaktních míst rozhodně prospělo. Ohledně společnosti XT-Card se nebudu vyjadřovat. Za každého ať mluví výsledky jeho práce. Za námi stojí systém obsluhující 1,3 milionu držitelů. Tento systém funguje bez jakýchkoliv technických problémů a je dlouhodobě připraven na svůj rozvoj. Největší projekt společnosti XT-Card je Moravskoslezská karta. Tu používá reálně 30 tisíc lidí.

Praha se tak možná jen snaží zvýšit konkurenci a získat lepší podmínky. Jak moc jste vstřícní ve vyjednávání a flexibilní v ceně? Necítíte se teď prostě jen víc ohroženi, a proto utíkáte k právním krokům?

Ohroženi se rozhodně necítíme. Právní kroky činíme bez ohledu na současná vyjednávání. Dluhy se platit musí ať je to jednotlivec, firma nebo subjekt veřejné a státní správy. Pokud jde o cenu odprodeje Opencard, paradoxně o tomto bodu nebylo dosud vůbec žádné reálné jednání.

Jaké kroky lze podniknout pro zvýšení ekonomické stránky provozu Opencard?

To je velmi dobrá otázka. Osobně vnímám Opencard jako takové velmi nadějné a inteligentní, leč nechtěné dítě, o jehož výchovu se pořádně nikdo nestará. Chci tím říct, že Opencard má velký potenciál. Může nabídnout celou řadu zajímavých služeb a funkcí, po technické stránce je na to připraven. O rozvoji ale musí rozhodnout město. Občas mám pocit, že k tomu bohužel chybí poli-tická vůle a možná i odvaha. Je to přitom obrovská chyba. Nejde totiž jenom o nové funkce, ale také značný komerční potenciál. Pokud by se správně nastartovaly některé procesy, Praha by sys-tém do budoucna vůbec nemusela financovat, naopak mohl by i vydělávat. Takto to funguje u řady podobných projektů v zahraničí. 

Jaká je aktuální výše dluhu Prahy u EMS?

Dluhy jsou nejen na straně hlavního města, ale také dopravního podniku. V současné chvíli se jedná o zhruba 130 milionů korun. Už jsme v tomto směru zahájili příslušné právní kroky. Celková částka se však může výrazně zvýšit, pokud nedojde k dohodě a budeme nuceni vymáhat tyto část-ky soudně. Kdyby se s námi Praha na vyrovnání dohodla, bylo by to pro ni levnější.

Zvažujete nějaké další kroky k jejich vymáhání?

V tuto chvíli se snažíme o konstruktivní dohodu jak s Prahou, tak dopravním podnikem. Nicméně jsme připraveni podniknout veškeré nutné kroky, jestliže shodu nenajdeme.

Co je podle vás nejvíc konstruktivní řešení celkové situace Opencard?

Nejkonstruktivnější řešení je to nejjednodušší, a sice dohoda s EMONEY. V tom případě by byla zajištěna bezproblémová kontinuita všech služeb a umožnilo by to efektivní rozvoj nových funkcí i systému jako takového. S využitím komerčního potenciálu Opencard by Praha navíc systém už nemusela financovat, mohla by dokonce mít i prostředky pro jeho další rozvoj. Je to navíc jediná cesta, jak se Praha zbaví tolik diskutované závislosti na dodavateli. Do Opencard se již investovala více než miliarda. Kdyby se stavěl nový systém, není to podle znalců možné to stihnout za méně než dva roky a ne levněji než půl miliardy korun. Po všech těchto peripetiích se však Praha urputně dostane pouze tam, kde je už nyní.

Autor: Lucie Cepáková

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.