středa 19. ledna 2022 Doubravka

Drtivá většina zrakově postižených osob jsou senioři, dotykové telefony nenaplňují jejich potřeby

Jan Šimík je jedním ze společníků mladé české firmy BlindShell, která se zabývá vývojem mobilních telefonů pro zrakově postižené. Jak vidí problematiku kompenzačních pomůcek pro slabozraké? A v čem je právě BlindShell jiný?

Populace stárne a téma péče o seniory tak rezonuje ve společnosti stále častěji. Zrakově postižení senioři ale tak často zmiňováni nejsou. Máte povědomí (nebo tvrdá data), kolik jich v České republice přibližně je?
Podle posledního průzkumu Světové Zdravotnické Organizace (WHO) z roku 2010 je jich celosvětově 39,5 miliónů. V přepočtu na velikost české populace je to přibližně 5 000 lidí. Je ale nutno říci, že osob, které jsou úplně nevidomé a nevidí opravdu vůbec nic, je relativně málo. Mnohem rozšířenější jsou postižení, kdy osoba dokáže rozlišit světlo a tmu, vidí pouze obrysy a skvrny, má velice úzký zorný úhel a tak dále. Celkově je zrakově postižených osob podle WHO světově okolo 285 milionů, v ČR pak asi 35 tisíc.

Jaký je podle Vás zásadní rozdíl mezi životem zrakově postižených mladých lidí a zrakově postižených seniorů a péčí o ně?
Podíváme-li se na to z pohledu využití moderních technologií, mladý člověk to má samozřejmě mnohem jednodušší. 80 % nevidomých je však starších 55 let. Ti to pak mají mnohem složitější. Kvalita péče s věkem nesouvisí, ta je stejná.

Trh s kompenzačními pomůckami nabízí nevidomým a slabozrakým pomoc ve formě lup, slepeckých holí, vodících psů nebo nejrůznějších technologických vychytávek. Jejich využití se patrně liší podle rozsahu zrakového postižení, ale i způsobu fungování. Vnímáte v jejich vývoji nějaký trend?
Vodicí pes zůstává vodícím psem, bílá hůl, i přes různé snahy o její vylepšení, bílou holí. Nakonec se ukazuje, že to, co bylo dříve vymyšleno, funguje skvěle. Ano, hole jsou lehčí, ergonomičtější, ale stále to jsou bílé hole. Psi jsou také stejně chlupatí a poslušní.

U elektronických pomůcek se však trendy projevují. Při konzumaci obsahu přechází slabozrací a nevidomí, stejně běžná populace, z počítačů na mobilní zařízení. K přečtení dopisu byl dříve počítač nutností, dnes může stačit mobil s příslušnou aplikací. Kamerové lupy, které dříve jen zvětšovaly, měnily barvy atd., dnes zároveň zobrazovaný text čtou. Dříve se používal telefon jen k volání a psaní zpráv, dnes pomáhá v orientaci, při zjištění, co má člověk v ruce za plechovku či jakou drží bankovku. Zařízení jsou více multifunkční.

Na některé tyto pomůcky přispívá stát podle platné legislativy. Jak vstřícná je v tomto česká legislativa k nevidomým? Jakými částkami na pomůcky přispívá a podle jakého klíče?
Česká legislativa je ve srovnání s jinými státy přiměřená. Stát rozhoduje podle dvou parametrů: jednak podle toho, zda má žadatel na danou pomůcku nárok dle své zrakové vady (zrakové vady se u nás dělí do 4 kategorií dle stupně postižení) a zda pomůcka splňuje akceptovatelnou ekonomickou náročnost.

Pokud je splněna první i druhá podmínka, je příspěvek přiznán ve výši 90 % ceny pomůcky. Je-li však těchto 10 % spoluúčasti pro žadatele příliš, může požádat i o snížení této částky.

Pomůcky se dělí do skupin podle využití. V průběhu pěti let může žadatel obdržet příspěvek pouze na jednu pomůcku v dané kategorii. Zároveň je celková částka, kterou stát v těchto pěti letech žadateli přispěje, pevně stanovena.

Nabízíte mobilní telefony určené zejména pro zrakově postižené seniory. Jak tento záměr vznikl? Našli jste díru na trhu?
Vznikl specifickou potřebou uživatelů. V roce 2013, kdy projekt začal vznikat, svět začal opouštět tlačítkové telefony a přecházet na dotykové. Ty ale nenaplňovaly potřeby nevidomých/slabozrakých. Teprve časem začal iOS a Android nabízet systémy usnadňující práci s dotykovým telefonem, ale ty jsou pořád pro velké množství nevidomých příliš složité. Náš telefon od začátku vznikal se zrakově postiženými lidmi v týmu, konkrétně ve velmi úzké spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS), takže chápeme potřeby nevidomých mnohem hlouběji. To naši zákazníci oceňují.

V čem se telefony BlindShell liší od běžných mobilních telefonů? Jak konkrétně jsou uzpůsobeny potřebám nevidomých a slabozrakých?
Například tím, že respektujeme specifické potřeby našich zákazníků, konkrétně hmatnost. Proto jsme se vrátili zpátky k tlačítkům a necháváme si telefony vyrábět na zakázku a dle potřeb slabozrakých uživatelů. Dotykový telefon tuto potřebu nesplňuje a pro zrakově postiženého seniora je pak mnohdy složité naučit se telefon ovládat. Také pečlivě vybíráme, jaké aplikace uživateli nabídneme. Vždy vybíráme specifické pro potřeby slabozrakých.

Znáte potřeby zrakově postižených seniorů? Víte například, jaký typ a funkce mobilního telefonu preferují?
Potřeby se liší věkem. Čím starší, tím specifičtější. Naši uživatelé například velmi oceňují ovládání hlasem, což je pro ně velmi jednoduchá forma ovládání telefonu.

Jakým způsobem tyto informace získáváte?
Velmi úzkou spoluprací se SONS. Spolupracujeme spolu od začátku a stále velmi intenzivně. Naše telefony vlastně designují sami zrakově postižení. Máme síť spolupracujících slabozrakých a s nimi konzultujeme každé vydání nových funkcí. Vždy sbíráme zpětné vazby a podle nich telefon upravujeme.

BlindShell je ryze český projekt. Expandujete i za hranice Česka?
Ano, aktuálně jsme na všech velkých evropských trzích a stále expandujeme. Začínáme distribuci ve Spojených státech, ale také na Novém Zélandu či v subsaharské Africe. Export tvoří drtivou většinu našich prodejů.

Co v BlindShellu plánujete dalšího? Chcete produkt dále posouvat a vyvíjet?
Byť jsme letos oslavili 5leté výročí, jsme stále na začátku. Věříme, že můžeme usnadnit životy miliónům lidí po celém světě.

Autoři

Štítky rozhovor, BlindShell

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.