úterý 27. října 2020 Šarlota / Zoe

Anketa mezi vybranými pražskými radnicemi – jaké jsou výzvy dalšího volebního období?

Praha má 22 obvodů, v nichž žije celkem 1,2 milionu obyvatel. Ti se každodenně potýkají s konkrétními problémy, jejichž řešení by mělo být plně v gesci místních radnic. Právě skončilo jedno volební období, proto jsme se vybraných městských částí - bez ohledu na stranické zabarvení - zeptali, které tři věci se za poslední volební období v dané městské části opravdu povedly, a které tři věci považují za největší výzvy do dalších 4 let?

Praha 1 | Praha 2 | Praha 3 | Praha 4 | Praha 7 | Praha 10 | Praha 12 | Praha 18 | Praha 22
________________________________________________________________________________

Praha 1

MČ Praha 1 má více než 30 tisíc obyvatel a na naše otázky nám odpověděl pan starosta Ing. Oldřich Lomecký.

Úspěchy:

 1. 4 roky vyrovnaných rozpočtů MČ Praha 1 při splnění všech potřebných investic,  oprav a provozních nákladů.
 2. Vítězství v arbitráži, kde MČ Praha 1 hrozila náhrada nároku protistrany  1,2 mld  Kč. Obratným vedením sporu pod mým přímým osobním vedením, výměna právníků,  nakonec Praha 1 nejenom nemusí platit ani korunu, ale naopak v následném soudním sporu  padl rozsudek, že protistrana musí MČ Praha 1 ještě vrátit  126  milionů Kč, z již dříve zaplacených 205 milionů Kč  v roce 2006.
 3. Rekonstrukce Střeleckého ostrova.

Na čem je potřeba ještě zapracovat:

 1. Dosud se nepodařilo zahájit revitalizaci Václavského náměstí.
 2. Nedaří se omezit obtěžování obyvatel Prahy 1 nočním hlukem zejména opilými turisty vracejících se z nočních podniků.
 3. Přetíženost ulic v centru a nedostatek parkovacích míst.

 

Praha 2

Za MČ 2 se nám vyjádřila starostka Jana Černochová. Ta měla “na starosti” téměř 49 tisíc obyvatel.

Úspěchy:

 1. Za velký úspěch považuji výsledky „tažení“ naší městské části proti hazardním podnikům, které osobně vedu již od roku 2007. Tehdy jsem iniciovala vznik městské vyhlášky, omezující počet heren v hlavním městě. Městská část Praha 2 jako jedna z mála v Praze vyhlásila postoj „nulové tolerance“ vůči hazardu a od r. 2011 nepovolila ani jednu hernu. V současné době již nejsou na území Prahy 2 žádné hazardní podniky, které může povolovat obec. Do konce roku by teoreticky měla zmizet i všechna zařízení, povolovaná ministerstvem financí. Vzhledem k protahujícím se správním řízením ale s největší pravděpodobností nebude tento termín dodržen.
 2. Dokončení revitalizace parku Grébovka, který městská část převzala od hlavního města v zdevastovaném stavu koncem 90. let. Postupná rekonstrukce všech objektů a zahradních staveb a revitalizace parku vyvrcholila letos v červenci osazením kopie sochy Neptuna od Bohuslava Schnircha do kašny před Grottou. V průběhu více než deseti let byl opraven Viniční altán, Gröbeho vila, Pavilon a Grotta a kompletní obnovy se dočkal celý park.
 3. Zahájení odprodeje bytových domů v Praze 2. Rozhodnutí padlo v roce 2012, proces fakticky začal ve druhé polovině roku 2013 a byl nastaven tak, aby první prodeje proběhly v první polovině roku 2014. V letošním roce bylo k prodeji nabídnuto již 52 bytových domů.

Na čem je potřeba ještě zapracovat:

 1. Dlouhodobě se nedaří vyřešit nedostatek strážníků v ulicích. Z hlediska bezpečnosti máme na území Prahy 2 dvě lokality, v nichž přetrvávají problémy s narkomany a bezdomovci a s tím spojené zvýšené kriminality. Je to oblast Tylova a Karlova náměstí. Policie České republiky zde v součinnosti s Městskou policií sice provádí pravidelné bezpečnostní akce, problémy ale přetrvávají, a to především v závislosti s vytlačováním těchto skupin obyvatel z centra města.
 2. Humanizace magistrály je dalším tématem, které dlouhodobě řešíme, zátěž obyvatel bydlících nebo se pohybujících v jejím okolí je opravdu velká. Snahy o proměnu této rušné komunikace v městský bulvár jsou už na naší radnici evergreenem. Jistých zlepšení jsme sice dosáhli (např. semafory na naší straně Nuselského mostu, redukce jízdních pruhů apod.), k ideálnímu stavu je ale ještě daleko. Tento problém vyžaduje komplexní řešení na úrovní hlavního města a je také závislý na postoji sousedních městských částí. Proto se snažíme alespoň o dílčí úpravy, které mohou situaci zlepšit.
 3. Dalším problémem jsou nedostatečné nebo dlouhotrvající opravy chodníků, které má ve své péči Technická správa komunikací. Městská část v tomto ohledu nemá rozhodovací kompetence, přesto se na ni obyvatelé velmi často obracejí se stížnostmi. Každoročně tedy alespoň přispíváme TSK z našeho rozpočtu na opravy chodníků, které jsou v nejkritičtějším stavu. Zde vidím „trn v patě“, který bude třeba do budoucna odstranit.

 

Praha 3

Za Městkou část Praha 3 a jejích 71 tisíc obyvatel  se nám vyjádřil tiskový mluvčí Stanislav Kněnický.

Úspěchy:

 1. Mimo jiné se podařilo zrušit 120 heren na území městské části.
 2. Zredukovaly se přemrštěné investice do oprav panelových domů.
 3. Propojil se Jarov a náměstí Jiřího z Poděbrad tramvají č. 11.

Na čem je potřeba ještě zapracovat:

 1. Rekonstrukce Komenského, Tachovského a Kostnického náměstí.
 2. Vybudování zahradní restaurace na Parukářce.
 3. Stabilizace parku Parukářka v územním plánu.

Je také nezbytné naléhat na ministerstvo dopravy a pražský magistrát, aby dobudovali vnitřní a vnější dopravní okruh Prahy tak, aby se snížilo dopravní zatížení na území městské části.

 

Praha 4

Za MČ Praha 4, kterou obývá 127 tisíc obyvatel, se nám vyjádřil tiskový mluvčí Jiří Bigas.

Úspěchy:

 1. Vykoupení areálu zaniklého koupaliště Lhotka od soukromého investora, což umožní obnovení oblíbeného koupaliště a zároveň zajistí, že na tomto místě žádný developer nebude stavět.
 2. Dostatek míst v jeslích, školách i základních školách.
 3. Zachráněný hospic.

Na čem je ještě potřeba zapracovat:

 1. Vyřešit potíže společnosti 4-Energetická ve prospěch obyvatel Prahy 4.
 2. Vybudovat dům pro seniory v Hudečkově ulici.
 3. Navzdory stále klesajícímu příspěvku od magistrátu zajistit vyrovnaný rozpočet městské části a současně všechny potřebné služby pro obyvatele. 

 

Praha 7

MČ Praha 7 má necelých 42 tisíc obyvatel a odpověděl nám pan starosta Marek Ječmének.

Úspěchy:

 1. Podařilo se nám dokončit kompletní renovace všech náměstí v Praze 7. Upraven byl také dříve nevzhledný prostor kolem stanice MHD Vltavská.
 2. Byl postaven nový Dům pro seniory s kapacitou 72 ubytovaných osob. V letošním roce byl v tomto objektu otevřen rovněž denní stacionář, který uživatelům umožňuje předcházet společenské izolaci a samotě a zároveň zůstat co nejdéle v domácím prostředí.
 3. Podařila se nám dokončit přístavba nového pavilonu MŠ Kostelní, který rozšířil kapacitu školky o 56 míst. Zároveň byl zařazena mezi nejlepší stavby tohoto roku. Zrekonstruovali jsme také ostatní základní a mateřské školy. Byly otevřeny tři přípravné třídy. Všechny školy byly vybaveny interaktivními tabulemi a bylo umožněno vzdělávání na dálku dlouhodobě nemocným dětem.

Na čem je potřeba ještě zapracovat:

 1. Objekt bývalé Šlechtovy restaurace ve Stromovce stále čeká na rekonstrukci. Praha 7 chtěla budovu opravit již od konce 90. let. Počáteční práce přerušily povodně v roce 2002, kdy došlo k dalším rozsáhlým poškozením budovy. Po dobu výstavby tunelového komplexu Blanka má objekt 11 let ve správě hl. m. Praha. Od té doby magistrát opakovaně odložil jeho rekonstrukci. Nyní hlavní město znovu vyhlásilo záměr Šlechtovku opravit. Pokud by se ukázalo, že jde o další ze série planých slibů, musí Praha 7 začít shánět potřebné finanční prostředky a pustit se do rekonstrukce sama.
 2. Zcela nevyužití zůstal značný potenciál holešovické tržnice. Toto tradiční obchodní a společenské centrum vyžaduje koncepční přístup a značné  investice, aby mohlo i nadále plnit svou funkci. Praha 7 opakovaně hlavní město, které je vlastníkem, žádala o jeho svěření. Pokud by se podařilo zajistit rozumný rozvoj tržnice,  nemusela by se stavět nová nákupní centra.
 3. V Praze 7 sídlí denní stacionář Armády spásy a zároveň zde kotví loď Hermes, která slouží jako ubytovna pro lidi bez domova. To má za následek vyšší koncentraci bezdomovců a s tím spojené negativní jevy především v oblasti čistoty a veřejného pořádku v lokalitách, jako jsou Letenské náměstí, Letenské sady, Nádraží Holešovice či okolí Armády spásy v Tusarově ul. Přál bych si, aby se podařilo dosáhnout vymístění těchto zařízení mimo centrální část Prahy.

 

Praha 10

MČ Praha 10 a jejích 108,5 tisíc obyvatel měl doposud pod dohledem pan starosta  Bohumil Zoufalík.

Úspěchy:

 1. Záchrana a rekonstrukce Vršovického zámečku.
 2. Vykoupení a záchrana vil Karla Čapka a Emila Kolbena pro budoucí generace.
 3. Transparentní hospodaření bez dluhů - volební období končí s miliardovým přebytkem.

Na čem je potřeba ještě zapracovat:

 1. Budoucnost KD Eden.
 2. Rekonstrukce stadionu v Ďolíčku.
 3. Problematika parkování.

 

Praha 12

V MČ Praha 12 žije téměř 54,5 tisíc obyvatel. Jménem radnice se nám vyjádřila tisková mluvčí Bc. Eva Burianová.

Úspěchy:

 1. Dát nový impulz výstavbě kanalizace v lokalitách, kde dosud nebyla dokončena (Komořany, Cholupice), včetně výstavby dočasného výpustního místa pro lokalitu Točná, kde bude kanalizace až za několik let, což přinese obyvatelům velmi výrazné snížení cen za vývoz.
 2. Získat z dotačních programů téměř 150 miliónů korun na zateplování a rekonstrukce škol i na úpravu veřejných prostor. Například na opravu hřbitova, park u Zvonice nebo na veřejný Rekreační a kondiční areál RAK.
 3. Dokončit rekonstrukci významného historického objektů Viničního domku (jediný v Praze) v Modřanech, na jedné z nejstarších pražských vinic. Bude zde obřadní a výstavní síň a v sousední nově vybudované replice stodoly i vinotéka s občerstvením a posezením. (V areálu se našel před několika měsíci zlatý a stříbrný poklad - viz média).
 4. Otevřely se nové třídy mateřských škol a ve výstavbě jsou další třídy MŠ. Ty budované jsou vestavovány do volných prostor ZŠ, aby je bylo možné po opadnutí populační vlny, resp. s posunem věku dětí této vlny, změnit opět na třídy základní školy. 
 5. Podařilo se dosáhnout plné transparentnosti a otevřenosti radnice. Všechny smlouvy a objednávky i další důležité dokumenty jsou na webu městské části. Zde je i rozklikávací rozpočet, takže každý občan si může ověřit, jak je nakládáno s veřejnými prostředky.

Na čem je potřeba ještě zapracovat:

Vývoj městské části je nepřetržitý proces, a nikoli záležitost čtyřletých období. Obzvláště, když současná koalice na to měla pouhého dva a půl roku. To znamená, že s koncem volebního období odcházíme od některých rozpracovaných či připravovaných záležitostí, které bohdá dotáhnou naši následovníci.

 1. Například se nám podařilo obnovit privatizaci bytového fondu, která by měla pokračovat a ze získaných prostředků by měla městská část Praha 12 zřídit tzv. sociální bydlení.
 2. Nebyl čas dokončit jednání se soukromými majiteli pozemků pod fotbalovým hřištěm na Točné. Prosadili jsme změnu územního plánu pro sport na jiných pozemcích, ale samotná jednání, která by řešila výpověď fotbalistů TJ Točná, nebyla (nikoli naší vinou) dokončena.
 3. Pro roztříštěnost názorů v zastupitelstvu nedošlo ke shodě v řešení případné výstavby nové radnice Prahy 12 (na jednu z variant existuje i stavební povolení). Úřad městské části dosud sídlí v sedmi většinou nevyhovujících budovách.
 4. Také se nepodařilo pro nedostatek času dotáhnout do realizace lokální kamerový bezpečnostní systém. Nicméně předáme nové radnici odborně zpracovanou koncepci a analýzu možného zabezpečení škol, školek a dalších námi spravovaných objektů včetně některých parkovišť a hřbitova.  

 

Praha 18

Na necelých 18 tisíc obyvatel MČ Prahy 18 doposud dohlížel pan starosta Mgr. Ivan Kabický.

Úspěchy:

 1. Revitalizace podstatné části sídliště̌ v Letňanech (projekt Letňanské lentilky).
 2. Navýšení kapacity mateřských škol zřizovaných naší městskou částÍ (letos se historicky poprvé podařilo umístit všechny přihlášené děti splňující kritéria přijetí).
 3. Získání 30 mil. Kč z fondů EU na zateplení objektů našich škol.

Na čem je ještě potřeba zapracovat:

 1. Komunikace úřadu s občany s využitím IT.
 2. Bezpečnost
.
 3. Rozvoj letňanského lesoparku.

 

Praha 22

V městské části 22, která má necelých 10 tisíc obyvatel, starostoval Milan Coller.

Úspěchy:

 1. Přístavba dvou pavilonů v základních školách.
 2. Výstavba nové mateřské školy.
 3. Rekonstrukce komunikací a chodníků.

Na čem je potřeba ještě zapracovat:

 1. Doprava.
 2. Doprava.
 3. Doprava.

Foto: wikipedia.org, Tadeáš Dohňanský

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.