Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Pro více informací o nastavení cookies najdete zde.

 

Peniaze zadarmo platíme dva krát

 
čtvrtek, 19. března 2015, 09:11

Každý človek, ktorý si všimol dane a odvody na svojej výplatnej páske, či DPH na bločku z nákupu tuší, že verejné statky nie sú „zadarmo“. Platia sa z vyzbieraných daní.

No nie každý si uvedomí, že za tieto statky sa v mnohých prípadoch platí ešte raz. Na problém nákladov dobývania renty sa pozrel americký ekonóm Michael Munger vo svojom článku Hľadaj rentu a nájdeš ju (Rent-Seek and You Will Find).

Renta je v ekonomickom ponímaní dodatočný príjem, ktorý dostanete za vykonávanie najvýhodnejšej aktivity, namiesto alternatívnej. Jaromír Jágr tento rok zarobí asi 3,5 milióna dolárov. Ak by sa miesto hokeja rozhodol pre kariéru čašníka (má maturitu z hotelového učilišťa), zarobil by ročne možno 10 000 dolárov. Jeho renta je teda 3,49 milióna dolárov. Na to, aby ju dosiahol, musel veľa zainvestovať v podobe intenzívneho tréningu, ale aj prijatia rizika neistej kariéry profesionálneho športovca. Čím vyššia renta, tým vyššie náklady sme ochotní podstúpiť na jej získanie a tým väčšia konkurencia. Klasický prípad trhového rozdeľovania zdrojov, ktorý zabezpečí, že Jágr nerobí operátora jadrového reaktora a prvá trojka Diablov nie je zostavená z obéznych astmatikov.

Podobný princíp je zavádzaný aj pri verejných projektoch. Čoraz väčšie sumy verejných peňazí nie sú prideľované napriamo, politickým rozhodnutím (ako napríklad investičné stimuly), ale príjemcovia o ne musia zabojovať. Typickým príkladom sú u nás eurofondy. Aby ste ich získali, musíte pripraviť rozsiahly a zložitý projekt. Ten následne posúdia naši, či bruselskí evaluátori, pridelia mu body za rôzne oblasti (napríklad za biznis plán, genderovú vyváženosť, diseminačné aktivity..) a peniaze získajú projekty s najvyšším hodnotením.

Je tu však jeden zásadný problém. Ekonóm Robert Tollison definuje dobývanie renty (rent-seeking)  ako „spotrebu vzácnych zdrojov na získanie umelo vytvoreného transferu.“ Najskôr zaplatíte dane, aby vznikli eurofondy (granty, dotačné schémy...). Následne zaplatíte za to, aby ste tieto zdroje získali. Po tom, čo si „peniaze zadarmo“ zaplatíme v podobe daní, zaplatíme ich znova v podobe nákladov na prípravu projektov (alebo v slovenských reáliách na „kávičku“ pre správneho úradníka).

Kým súťaž o rentu na voľnom trhu je hrou s pozitívnym súčtom výsledkov, dobývanie renty končí pre spoločnosť prinajlepšom nulovým súčtom. Niektoré subjekty dokážu dobyť euro z verejných peňazí za päť či desať centov nákladov, iným sa to nepodarí vôbec napriek vynaloženiu oveľa vyšších nákladov. Počet záujemcov totiž vždy prevyšuje dostupné zdroje.

Michael Munger na svojich prednáškach tento princíp demonštruje tzv. Tullockovou lotériou (podľa jedného z objaviteľov princípu dobývania renty, Gordona Tullocka). Študentom rozdá obálky a ponúkne 100 dolárov. Tie získa ten študent, ktorý do svojej obálky vloží najviac vlastných peňazí. Všetky ostatné obálky s peniazmi si nechá prednášajúci. Munger často skončí experiment so ziskom niekoľko desiatok dolárov.

Aby však experiment bol presnejšou kópiou reálneho dobývania renty, treba spraviť ešte jednu zmenu. Na začiatku hodiny vybrať od každého študenta desať dolárov, z nich spraviť výhru a až potom spustiť súťaž s obálkami. Takýto experiment ale nie je možné spraviť, keďže by bol nelegálny a aj keby nie, väčšina študentov by v deň prednášky záhadne ochorela.

Tu sa nachádza aj vysvetlenie, prečo vlastne systém dobývanie renty existuje. Je totiž politicky ziskový. Ktorý starosta by voličom vysvetľoval, že „neinvestoval“ obecné peniaze do súboja o eurofondy na novú zámkovú dlažbu, či rozhľadničku?

Napsal: Martin Vlachynský, www.iness.sk
Foto: mediad.publicbroadcasting.net

 


 

Kam dál?

Jak funguje „Opencard“ v Bratislavě?

pátek, 13. března 2015, 17:52

Když si představím, kolik desítek miliard Kč na nesmyslných projektech jsem jakožto daňový poplatník pomáhal hradit ze svých...

Výběr daní se v roce 2015 propadá. Proč?

středa, 11. března 2015, 11:40

Daně a smrt. Říká se, že v životě člověka neexistují žádné větší jistoty než ty, které popisují dvě slova na začátku tohoto...

Primátorka sezvala odborníky k diskusi nad opencard, bez EMS

sobota, 7. března 2015, 11:10

Primátorka sezvala včera v podvečer odborníky k diskusi nad budoucností opencard. Kromě zástupců hlavního města a dopravců jsou...

Sobotka a Chládek nechtějí snížit výdaje státu na vysoké školy

čtvrtek, 5. března 2015, 20:22

Vysoké školy by příští rok měly ze státního rozpočtu dostat stejně peněz jako letos. Na dnešním společném jednání se na tom...

 

Komentáře

Dokončení registrace

Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC (dále jen „GDPR“)

tímto svobodně a dobrovolně uděluje Souhlas JAKOŽTO uživatel se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“)

společnosti TRIMA NEWS, s.r.o., IČ: 26081890, DIČ: CZ26081890, se sídlem L. B. Schneidera 3, 370 01 České Budějovice, zapsaná v oddílu C vložce 12829 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, kontaktní e-mail: info@trimanews.cz. (dále jen „Společnost“)

jak je specifikováno níže v tomto dokumentu.

I. Které osobní údaje, proč a jak o Vás zpracováváme?

Souhlasím, aby Společnost zpracovávala tyto osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“):

  • jméno, příjmení, uživatelské jméno, email, přičemž tyto údaje jsou povinné, dále pohlaví, přičemž tento údaj není povinný

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat pro tyto účely:

  • služby poskytovatele zpravodajských webových stránek spočívající zejména v zasílání denního přehledu zpráv a dalších novinek či aktuálních informací, možnosti informování uživatelů o probíhajících slevových akcí obchodních partnerů a dalších obchodních sdělení, které mohou být zasílány v rámci denního přehledu (pouze v případě odběru denního přehledu).
  • Umožnění psaní uživatelských blogů či komentářů.

Výše uvedené účely, tvoří funkční celek a bez jejich provázanosti a udělení souhlasu pro všechny z nich, nelze naše služby poskytovat.

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat na základě tohoto Souhlasu.

Udělení tohoto souhlasu je naším smluvním požadavkem a je jím podmíněno uzavření smluvního vztahu mezi Společností a Vámi.

II. Komu Vaše Osobní údaje poskytneme?

Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých činností budou zpracovávat zpracovatelé, kteří nám poskytují

  • osoby poskytující Společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či které jsou jeho obchodními partnery.

S ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny tyto zpracovatele Osobních údajů jmenovitě. Aktuální seznam konkrétních příjemců Osobních údajů (nejsou-li uvedeni výše) můžete nalézt na adrese našeho sídla.

Vaše Osobní údaje bychom také rádi předávali našim obchodním partnerům, všichni však sídlí na území Evropské Unie, takže všechna Vaše práva, vyplývající z nařízení GDPR, máte zaručena, neboť se na ně toto nařízení vztáhne taktéž. Svůj souhlas s takovým předáváním můžete vyjádřit zaškrtnutím níže uvedené kategorie příjemců, bez Vašeho souhlasu je předávat nebudeme.

K předávání Osobních údajů do třetích zemí, tj. zemí mimo Evropskou Unii a Evropský hospodářský prostor, nedochází.

III. Kde nás můžete kontaktovat?

Kdykoliv nás můžete kontaktovat na adrese sídla Společnosti uvedené výše nebo na e‑mailové adrese: info@trimanews.cz.

Veškerá svá práva ve smyslu GDPR můžete uplatnit u Společnosti buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jejího sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@trimanews.cz.

Na výše uvedené kontaktní adresy se můžete obrátit v případě jakýchkoliv Vašich podnětů ke zlepšení našich služeb, v případě stížností na kvalitu našich služeb či v případě uplatnění Vašich práv.

Veškerá Vaše práva, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, umístěném na našich internetových stránkách na adrese http://trimanews.cz/ochrana_osobnich_udaju.html.

IV. Dohlíží na činnosti zpracování Osobních údajů nějaký úřad?

Ano, naše Společnost podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie. Pokud nabydete dojmu, že jakékoliv naše zpracování činíme v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich Osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

V. Jak dlouho budeme Vaše Osobní údaje zpracovávat?

Tento Souhlas udělujete na dobu trvání poskytování služeb mezi Vámi a námi a dále po dobu 5 (slovy: pěti) let od ukončení poskytování služeb.

VI. Můžu souhlas odvolat?

Souhlas můžete kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše uvedených skutečností (či výše uvedené doby). Souhlas můžete odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou výše.

Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který jste udělil před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše Osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

Bez Vašeho souhlasu nelze založit účet.
 
 

O čem píšou další Drbny

Brouzdaliště u Maláku je ve špatném stavu. Čeká ho rekonstrukce

Téměř devadesát let už funguje brouzdaliště u Malého jezu. Firma, která se o vodní dílo stará, upozornila na to, že brouzdaliště není v dobrém stavu a mělo by se opravit. Oblíbené rekreační místo Budějčáků tak čeká rekonstrukce.

Budějcká Drbna

Brněnští vědci uklidili na Antarktidě šest tun odpadu

Účastníci jedné ze dvou letošních antarktických expedic Masarykovy univerzity měli za úkol především uklidit okolí stanice, kterou si univerzita nově pronajala. Sesbírali tam zhruba šest tun odpadu, včetně odpadu naplaveného mořem. Podle nich to dokládá, že znečištění způsobené člověkem ohrožuje celou planetu, Jižní ledový oceán nevyjímaje. Vědci to dnes uvedli na tiskové konferenci, na níž obě expedice hodnotili.

Brněnská Drbna

Čtyřletý chlapec se ztratil na výletě. Pátral po něm vrtulník, místní i turisté

V drama se změnil nedělní výlet pro rodinu, která se vydala do Přírodní rezervace Údolí Jizery u Spálova. Na cestě se jim totiž znenadání ztratil teprve čtyřletý chlapec. Okamžitě začala pátrací akce, do které se zapojil vrtulník, ale i veřejnost včetně turistů.

Liberecká Drbna

Ve Smetanových sadech běhají na volno psi velcí jako mamuti, volala na policii starší žena

Včera před osmou hodinou ranní volala starší žena na Městskou policii Olomouc, aby oznámila, že ve Smetanových sadech běhají na volno psi velcí jako mamuti.

Olomoucká Drbna

Na Vysočině v loňském roce přibylo obyvatel. Manželství uzavřelo skoro 2700 lidí

Kraj Vysočina získal v uplynulém roce 358 obyvatel, z větší části díky stěhování. O něco vyšší byly také počty narozených dětí, než bylo zemřelých. Z pěti okresů tohoto kraje si nejvíc polepšily Havlíčkobrodsko a Jihlavsko, vylidňování pokračovalo pouze na Třebíčsku. K 31. prosinci 2018 na Vysočině žilo 509 274 lidí. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Jihlavská Drbna
Aktualizováno před 28 minutami

Při nehodě na Jičínsku byly vážně zraněny dvě děti, třináctiletou spolujezdkyni transportoval do nemocnice vrtulník

K vážné dopravní nehodě dvou osobáků vyjížděly ve čtvrtek večer všechny složky IZS. Ke kolizi došlo na nechvalně známé křižovatce silnic I/16 a II/501 zvané „Na Špici“ v katastru obce Dřevěnice. Jedno z havarovaných vozidel začalo dokonce hořet. Vážně zraněny byly dvě děti, třináctiletou dívku musel do nemocnice transportovat vrtulník.

Hradecká Drbna